Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci bez starostí

Přenechte všechny starosti se zajištěním BOZP ve Vaší společnosti - tedy starosti s ochranou Vašeho podnikání - nám!

Naši technici mají špičkové znalosti legislativy, která se na celou bezpečnost práce vztahuje a zkušenosti snad ze všech druhů provozu.

Samozřejmé je, že působíme po celé České republice
a dokážeme systém nastavit i pro všechny Vaše případné provozovny.

Jsme tu pro Vás 24 hodin denně prostřednictvím NONSTOP linky pro naše zákazníky!

Realizujeme Vám kompletní, profesionální a ekonomicky velmi výhodné řešení BOZP ve Vaší společnosti a zavedeme celý systém tak, jak má být.

Vypracujeme Vám potřebnou dokumentaci BOZP a v případě nutnosti za Vás vykomunikujeme se státními úřady (např. hygiena) vše, co je třeba.

Provedeme všechna nutná školení, která musíte mít a vydáme Vám certifikáty.

Zavedeme knihu kontrol BOZP a provedeme preventivní kontroly stavu BOZP, kontrolu bezpečnostního značení, dostatečnost zavedených opatření a bezpečnostních prvků spolu s kontrolou máte-li všechny revize, které musíte mít.

Vybavíme Vás potřebným bezpečnostním zařízením, prostředky kolektivní ochrany, OOPP a bezpečnostním značením. Tak , aby vše bylo v pořádku za co nejnižší náklady pro našeho zákazníka.

Všechny termíny hlídáme za Vás, nemusíte tak vůbec na nic myslet.

V případě kontrol státních úřadů (OIP, KHS, ČOI Živnostenský úřad) Vás budeme u této kontroly zastupovat, protože problematice rozumíme.


Za svou prací si plně stojíme! Jsme tady pro Vás.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je povinností zaměstnavatele

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je povinností zaměstnavatele


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je povinný a vyžadovaný soubor povinností, který musí plnit každý zaměstnavatel. Neplněním nebo neúplností těchto povinností se zaměstavatel vystavuje riziku finančního postihu ze strany státních úřadů až do výše 2 000 000 Kč, náhrad plnění pojišťovnám kvůli pracovním úrazům zaměstnanců nebo také okamžitého zastavení činnosti.


Co vše musíte z pohledu BOZP mít a řešit,
abyste své podnikání ochránili?

Dokumentaci BOZP

Zpracování a hodnocení rizik - Management rizik

Kategorizace prací

Místně bezpečnostně provozní předpisy

První pomoc

Evidence pracovnělékařských služeb a prohlídek

Evidenci pracovních úrazů

Ohlašování pracovních úrazů

Šetření pracovních úrazů s učiněným opatřením

Určení technických a organizačních opatření

Přidělování OOPP

Vedení knihy kontrol BOZP

Roční prověrky BOZP na pracovištích- vyhodnocování stavu a úplnosti BOZP

Hygiena práce, ergonomie a prevence nemocí z povolání

A další dokumenty, které musíte zpracovávat, vést a aktualizovat.

Bezpečnost práce a její správné a úplné dodržování a zajišťování je velmi finančně, odbornostně a časově náročné pro každou společnost.
Všechny požadavky na zajištění BOZP jsou kladeny na každou právnickou nebo fyzickou podnikající osobu, která má zaměstnance, a to i jednoho, včetně brigádníků nebo pracovníků na dohodu.
 
Chcete bližší informace nebo vědět jaká legislativa tuto problematiku řeší?

NAPIŠTE NÁM!

Řešíte pracovní úraz, přijde Vám kontrola, chcete školení nebo se chcete jen setkat? Napište nám a my Vám zavoláme zpět.

Zpřátelené weby

www.fialapo.cz

Webové stránky věnující se požární ochraně a krizovému řízení.

www.fialaiso.cz

Systém managementu jakosti, ISO a mnoho informací o problematice.

www.bozppraha.cz

Bezpečnost práce pro Prahu a okolí - jednoduše, levně a normálně.

www.bozpprobrno.cz

Bezpečnost práce pro Brno a okolí - jednoduše, levně a normálně

www.videoskolenibozp.cz

Seznámení zaměstnanců s právními a ostatními předpisy dle Zákoníku práce tzv. „školení BOZP“, školení PO, školení „řidičů referentů“ pro vybrané profese.

www.easy-control.cz

Webové stránky pro snadnou kontrolu zaměstnanců.

www.navymax.cz

Profesionální firma, která komplexně řeší Bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a NCHLaS. Také Vám zavede ISO 9001, OHSAS, 14001 a taky HACCAP.

Zajímavé weby

www.tytozvladnes.cz

Informace, návody zaměřeny na krizové situace, které se mohou stát každému z nás. Doporučuji!

www.bozpinfo.cz

Velká spousta informací nejen na téma Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Odborně, spolehlivě, komplexně.